Hàng nghìn người trẻ tham gia đi bộ hưởng ứng Ngày Sức khỏe tim mạch thế giới